ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తే అమెజాన్ లో రూ . 40,000 /- ఫోన్ మీ సొంతం

Amazon quiz to win a phone
Amazon quiz to win a phone

అమెజాన్ యాప్ లో రోజు క్విజ్ నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే.. సమాధానాలు చెప్తే లక్కీ డ్రా లో 40000 వేల విలువగల ఫోన్ మీకే సొంతం చేసుకోండి.  

ఈ రోజు ( ఏప్రిల్ 28 ) న అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవే..  
మొదటి ప్రశ్న: For a song, along with band BTS, which singer holds the Guinness Record for the most-viewed YouTube video in a 24 hour period?
సమాధానం: Halseyరెండో ప్రశ్న: In the Amazon Prime series, Panchayat who plays the role of the official Pradhan of the village, Phulera?
సమాధానం: Neena Gupta
మూడో ప్రశ్న: ‘Houston, We’ve Had a Problem’ – is a phase associated with which NASA mission that recently celebrated its 50th anniversary?
సమాధానం: Apollo 13నాలుగో ప్రశ్న: The Ministry of Tourism in India has launched a new webinar series called _______?
సమాధానం: Dekho Apna Deshఐదో ప్రశ్న: Which country is scheduled to host the 2020 edition of the Asian Boxing Championships?
సమాధానం: India  

మీరు ఈ క్విజ్ లో పాల్గొనాలి అనుకుంటే వెంటనే అమెజాన్ అప్ ను డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి, రేపటి క్విజ్ సరికొత్త సమాధానాలతో క్విజ్ కి రెడీ అయ్యిపోండి.