సీఎం రమేష్ ఇంట్లో మరో విషాదం 

  • Written By: Last Updated:
సీఎం రమేష్ ఇంట్లో మరో విషాదం 

సీఎం రమేష్ సోదరుడు సీఎం ప్రకాష్ ఈ రోజు సాయంత్రం  07 : 45 కి తుదిశ్వాస వదిలారు .. ఆయన కొంత కాలంగా కాన్సర్ తో బాధ పడుతున్నారు.. 51 ఏళ్ళ ప్రకాష్ ఆసుపత్రి చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు.. 

సీఎం రమేష్ ఇంట్లో ఈ సంవత్సరం ఇది రెండో విషాదం ఆయన ఇంట్లో.. రమేష్ మేన అల్లుడు ఆత్మహత్య చేసుకొని చని పోయాడు ఇంటర్ పరీక్షలలో ఫెయిల్ అయ్యాడని.. శ్రీనగర్ కాలనీ లోని తన అపార్ట్మెంట్ అంతస్థు నుంచి దూకి చని పోయాడు. 

follow us