సచిన్ కి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు

సచిన్ కి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు

ఈ  రోజు సచిన్ 47వ పుట్టిన రోజు , లాక్ డౌన్ కారణంగా సచిన్ పుట్టిన రోజు దూరంగా ఉన్న అభిమానులు వాళ్ళ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ నుండి విష్ చేశారు. అలాగే దేశంలోని ప్రముఖులు సచిన్ కు విషెస్ చేస్తూ సచిన్ తో ఉన్న అనుబంధాన్నిపంచుకున్నారు. 

https://twitter.com/RaviShastriOfc/status/1253511103285325825
https://twitter.com/Jaspritbumrah93/status/1253596280464367616
https://twitter.com/VasundharaBJP/status/1253607004695740417
https://twitter.com/SDhawan25/status/1253595175357747200
https://twitter.com/krunalpandya24/status/1253610858380357632
https://twitter.com/TheShafaliVerma/status/1253591004990459906
https://twitter.com/DeependerSHooda/status/1253587709072797697
https://twitter.com/NivinOfficial/status/1253556888115036165
https://twitter.com/vikramsathaye/status/1253548664955469825
https://twitter.com/MohammadKaif/status/1253537083873869824

Tags

follow us