రాహుల్ గాంధీ  ఇడియట్ : తేజ 

రాహుల్ గాంధీ  ఇడియట్ : తేజ 

దర్శకుడు తేజ ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే మనిషి అని తెలిసిన విషయమే..ఒక ఇంటర్వ్యూ లో తేజ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ని ఇడియట్ అనేసారు.. 
మనం డబ్బులు సంపాదిస్తే మన పిల్లలు వాటిని కాపాడటమే డ్యూటీ అయ్యి పోతుందని.. సంపాదించడం ( వేటాడటం ) రాదని అన్నారు.. 

ఒక వేళ ఆలా కాకా పోయిన మనం సంపాదించిన డబ్బులు మూడు నుంచి ఐదు తారలు కన్నా ఎక్కువ ఉండవని.. తెలివి అయినా వాళ్ళ మనవడు ఇడియట్ ఎలా అంటే రాహుల్ గాంధీ ల అని అన్నారు..   జవార్హర్ లాల్ నెహ్రు, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ  అయినా తరువాత రాహుల్ గాంధీ ని చూడండి అని అన్నారు. 
మన పిల్లల మీద మనకు నమ్మకం లేక పోతేనే డబ్బులు సంపాదించాలి లేక పోతే లేదు అవసరం లేదని  కూడా చెప్పారు తేజ. 

follow us