ఈ రోజు ఏపీ కరోనా కేసులు

June 8th Coronavirus positive cases in Andhra Pradesh
June 8th Coronavirus positive cases in Andhra Pradesh