ఒక్క అప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ : లైన్ లో వెయిట్ చేస్తున్న ఎవరు కనుక్కోలేదు..

ఒక్క అప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ : లైన్ లో వెయిట్ చేస్తున్న ఎవరు కనుక్కోలేదు..

ఒక్క అప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ : లైన్ లో వెయిట్ చేస్తున్న ఎవరు కనుక్కోలేదు 
చిరంజీవి నటించిన ఆపద్బాంధవుడు సినిమా హీరోయిన్ మీనాక్షి శేషాద్రి గుర్తు ఉందా?

ఆమె మొత్తం ఎనిమిది గంటలు అందరితో కలిసి ఉన్న ఎవరు ఆమె ని గుర్తించలేదు.. ఆమె కూడా మరి అంత గుర్తు పట్టేలా కూడా లేదు అనుకోండి.. 

Tags

follow us