మళ్లీ నందులు, రేస్ లోకి అప్పుడే చిరు ?

  • Written By: Last Updated:
మళ్లీ నందులు, రేస్ లోకి అప్పుడే చిరు  ?

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్య మంత్రి వైస్ జగన్ ని కలిసిన చిరంజీవి మీడియా తో మాట్లాడుతూ అన్నీ అనుకూలిస్తే ఈ సం|| లోనే నందుల ప్రధానోత్సవం ఉంటుందని చెప్పారు.. 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ హీరో అంటూ అధికారికంగా ఇచ్చే ఈ నంది బహుమతులలో చాలా సార్లు రాజకీయాలు జరిగాయని గుస గుసలు వినిపిస్తుంటాయి.. 

2019 విడుదల అయినా సినిమా లో ఉయ్యాలవాడ నరసింహ రెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా తీసిన చిరంజీవి నటించిన  సై రా ఈ సారి రేస్ లో ముందు ఉంది అప్పుడే వార్తులు గుప్పుమంటున్నాయి..  

follow us