ప్రతిరోజు పండగే టైటిల్ సాంగ్ : పది మంది ఉండగా పండుగే

  • Written By: Last Updated:

ప్రతిరోజు పండగే  టైటిల్ సాంగ్  : పది మంది ఉండగా పండుగే అంటూ  సాయి ధరమ్ తేజ్ ప్రతిరోజు పండగే తో సందడి చేయడానికి రెడీ అయ్యి పోయాడు . గత అనుభవం దృష్ట్యా తేజ్ ఈ సారి చాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని మారుతీ దర్శకత్వం లో వస్తున్నాడు . 

పది మంది ఉండగా పండుగే అంటూ  ఈ పాట లో సాహిత్యం సినిమా టైటిల్ కి సరి పోయేది ల ఉంది ,  దానికే చిత్ర బృందం ఈ పాట మొదటి గా విడుదల చేసింది . 

రాశి ఖన్నా ఈ సినిమా కి కథానాయక .. GA 2 ఈ సినిమా ని నిర్మిస్తుంది  డిసెంబర్ 20 న  సందడి చేయడానికి రెడీ అయ్యింది.

ప్రతిరోజు పండగే  టైటిల్ సాంగ్  : పది మంది ఉండగా పండుగే అంటూ  సాయి ధరమ్ తేజ్ ప్రతిరోజు పండగే తో సందడి చేయడానికి రెడీ అయ్యి పోయాడు . గత అనుభవం దృష్ట్యా తేజ్ ఈ సారి చాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని మారుతీ దర్శకత్వం లో వస్తున్నాడు . 

పది మంది ఉండగా పండుగే అంటూ  ఈ పాట లో సాహిత్యం సినిమా టైటిల్ కి సరి పోయేది ల ఉంది ,  దానికే చిత్ర బృందం ఈ పాట మొదటి గా విడుదల చేసింది . 

రాశి ఖన్నా ఈ సినిమా కి కథానాయక .. GA 2 ఈ సినిమా ని నిర్మిస్తుంది  డిసెంబర్ 20 న  సందడి చేయడానికి రెడీ అయ్యింది.

Tags

follow us

Web Stories