దిషా కేసులో ఖైదీలకు పోలీసుల సెక్యూరిటీ

దిషా కేసులో ఖైదీలకు పోలీసుల సెక్యూరిటీ

ప్రియాంక రెడ్డి కి సంబందించిన ఖైదీలను పోలీసులు కోర్ట్ కి తరలిస్తుండగా జనాలు ఆవేశం తో పోలీస్ బండ్లు మీద దాడి చేసారు.. 

Tags

follow us