క్వీన్ గా రమ్య కృష్ణ : మనకి బాగా చూపరిచితం అనిపించే ఒక స్టార్ కథ

క్వీన్ గా రమ్య కృష్ణ : మనకి బాగా చూపరిచితం అనిపించే ఒక స్టార్ కథ

వెబ్ సిరీస్ కూడా సినిమాలాగా ప్రచారం.. అలాంటిదే ఇప్పుడే ఒక క్వీన్ కథ మన ముందుకు రాబోతుంది.. మనకి బాగా సుపరిచితం అయినా హీరోయిన్ కథ ఆలా అనిపిస్తుంది.. రమ్య కృష్ణ ఆ పాత్ర లో చాల బాగా కనిపించరు.. 

Tags

follow us