కాళ్ళ మీదపడిన రష్మిక మండన్న 

కాళ్ళ మీదపడిన రష్మిక మండన్న 

సీనియర్ హీరోలని చూసినప్పుడు కాళ్ళ మీద పాడడం సినీ ఇండస్ట్రీ లో మాములే.. అది చిరంజీవి లాంటి పెద్ద హీరో ని చూస్తే ఇంకా పడాలిసిందే కాళ్ల మీద.. రష్మిక మందన్న కూడా అదే చేసింది..

చలాకీగా చిన్నది రష్మిక సినిమా కి ప్లస్ అవ్వుతుందో లేక మహేష్ ముసలి గా కనిపిస్తాడో చూడాలి.. 

Tags

follow us