బాలు మృతిపై ప్రముఖుల స్పందన

RIP SP Balasubrahmanyam Celebs pay tribute
RIP SP Balasubrahmanyam Celebs pay tribute
https://twitter.com/urstrulyMahesh/status/1309406576130703360