డేట్ మార్చుకున్న  సరిలేరు నీకెవ్వరు

  • Written By: Last Updated:
డేట్ మార్చుకున్న  సరిలేరు నీకెవ్వరు

మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకెవ్వరు  డేట్ మార్చుకున్నారు.. అల వైకుంఠపురం లో అనుకున్న డేట్ కే  వస్తుంది . కానీ సరిలేరు మాత్రం ఒక రోజు ముందుకు జరిగింది.. అంటే జనవరి 12న విడుదల అవ్వలిసిన  చిత్రం 11 న అవ్వుతుంది.. 

అల వైకుంఠపురం లో సినిమా చూశాక వీళ్ళ సినిమా చూడరు అనుకున్నారో ఏమో కానీ.. ఒక రోజు ముందుకు వచ్చారు.. 

Tags

follow us

Web Stories