పీకే లవ్ అంటున్న పూనమ్ కౌర్

పీకే లవ్ అంటున్న పూనమ్ కౌర్

పూనమ్ కౌర్ కనిపించని ఒక శత్రువు తో పోరాడుతుంది.. అది అందరికి తెలియని విషయం కాదు.. రుమోర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ కనిపించని ఈవిల్ మీద ఆయన సినిమా – రాజకీయ శక్తీ మీద..

మరి ఉన్నట్టు ఉంది ఈ పీకే లవ్ ఏంటి .. అందరూ కంప్రమైస్ అయ్యిపోయారా.. 

సోషల్ మీడియా పూనమ్ కౌర్ సంచలనాలకు శుభం కార్డు పలికిందని అనుకోవాలా.. 

Tags

follow us