నిర్మానుష్యం : కరోనా – విజయవాడ జనతా కర్ఫ్యూ  డ్రోన్ వ్యూ