గ్రీన్ జోన్ లో మీరు చేయగలిగిన కార్యక్రమాలు ఇవే

కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ ను ఇంకో రెండు వరాల పాటు ఎక్స్టెండ్ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం రెడ్, ఆరంజ్, గ్రీన్ జోన్స్ అంటూ లాక్ డౌన్ లో సడలింపులు ఇస్తుంది.

మీరు చేయగలిగిన పనులు ఇవే :